Advertisements

Bhagavad Gita Malayalam pdf Free Download

In this post, we will provide you with the Bhagavad Gita Malayalam pdf, you can download the Bhagavad Gita Malayalam pdf from the below link and read The Alchemist Malayalam Pdf Free Download.

 

 

 

Bhagavad Gita Malayalam pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

The Alchemist Malayalam Pdf Download

 

 

 

 

 

 

 

പല മതങ്ങളും കാലക്രമേണ അവയുടെ വംശനാശത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന മ്യൂട്ടേഷനുകളിൽ നിന്നും വികലങ്ങളിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങളാണ് വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ. ഈ വിശുദ്ധ ലിപികൾ മതാനുയായികൾക്ക് സുവിശേഷങ്ങളും മാർഗനിർദേശങ്ങളും ആയി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഭൂരിഭാഗം മതങ്ങൾക്കും അടിസ്ഥാന ഗ്രന്ഥമുണ്ട്, ചുരുക്കം ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഉണ്ട്. ഹിന്ദുമതം എല്ലാ പ്രധാന മതങ്ങളിൽ നിന്നും അകന്നു നിൽക്കുന്നു, കാരണം ലിപികൾ പെരുകുന്നു. നൂറുകണക്കിന് അല്ലെങ്കിൽ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളിൽ ഒരാൾ, ലഭ്യമായ തിരുവെഴുത്തുകളുടെ മുഴുവൻ ശ്രേണിയിലൂടെയും കടന്നുപോയിരിക്കാം എന്നത് അപൂർവവും ഏതാണ്ട് ഉറപ്പുള്ളതുമായ കാര്യമാണ്.

 

 

 

ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങളെല്ലാം ഉപനിഷത്തുകൾ – വേദങ്ങളുടെ ക്രീം, ബ്രഹ്മസൂത്രങ്ങൾ – ഉപനിഷത്തുകളുടെ സംഗ്രഹവും ഉള്ളടക്കവും, ഭഗവദ് ഗീത എന്നിങ്ങനെ മൂന്നായി തരംതിരിക്കാം. ഇവയെ ഹിന്ദുമതത്തിന്റെ വേദ ത്രിത്വം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഗീത, ബ്രഹ്മസൂത്രം, ഉപനിഷത്തുകൾ എന്നിവയുടെ ഗ്രന്ഥപരമായ ത്രിത്വങ്ങൾക്കപ്പുറം, ഹിന്ദുമതത്തിന് ഇതിഹാസങ്ങളുടെ ഒരു വലിയ ഗ്രന്ഥപരമായ അടിത്തറയുണ്ട്, അവയിൽ രാമായണം, മഹാഭാരതം, ഭാഗവതം എന്നിവ ഇതിഹാസങ്ങളുടെ ത്രിത്വമായി കണക്കാക്കാം.

 

 

 

ഇതിഹാസമായ മഹാഭാരതം ഭഗവദ് ഗീതയെ വലയം ചെയ്യുന്നു, അതിനെ ഹിന്ദു തത്ത്വചിന്തയുടെ സത്ത എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാം. ഹിന്ദുമതത്തിലെ വേദഗ്രന്ഥങ്ങളെല്ലാം സംസ്‌കൃതത്തിന്റെ പുരാതന ഭാഷയിലാണ്, അത് നന്നായി വികസിപ്പിച്ചതും ചാരുതയും ഇലാസ്തികതയും ചേർന്ന് അതിന്റെ കൃത്യതയ്ക്കും ഗാഢതയ്ക്കും പേരുകേട്ടതുമാണ്. തത്ത്വചിന്തയുടെ സൂക്ഷ്മതകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നതിന് സംസ്‌കൃത ലാളിത്യവും വ്യക്തതയും വ്യാപകമായി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്.

 

 

ഭാഷയുടെ ഇലാസ്തികത ഭഗവദ്ഗീതയെ അതിൽ തന്നെ ഒരു മാറ്റത്തിനും വിധേയമാക്കാതെ മറ്റ് ദാർശനിക ചിന്തകളുടെ ബഹുസ്വരതയോടെ അതിന്റെ വ്യക്തിത്വം നിലനിർത്താൻ പ്രേരിപ്പിച്ചു. അതിന്റെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിച്ച എല്ലാ മുഖങ്ങളും മുഖങ്ങളും പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന ഒരു യഥാർത്ഥ കണ്ണാടിയാണിത്.

 

 

ഭഗവദ് ഗീതയെ അംബ്രോസിയ എന്ന് വിളിക്കാം, അത് ആരംഭിക്കുന്നവർ ശരിയായി മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ, വ്യക്തിയെ മുക്തിയിലേക്ക് നയിക്കും. ഭഗവദ്ഗീതയിൽ അതിന്റെ സാരം ഉണ്ട്
ഉപനിഷത്തുകൾ. ഭഗവദ്ഗീത മഹാഭാരതത്തിലെ യുദ്ധസാഹചര്യങ്ങളുടെ ഒരു ശ്രേണിയിൽ സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നു, അതിൽ അർജ്ജുനന് എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാവുന്ന രീതിയിൽ ഉപനിഷത്തുകളുടെ അമൂർത്തമായ പഠിപ്പിക്കലുകൾ വ്യക്തമാക്കാൻ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ വിനയവും കൃപയും കാണിച്ചിരുന്നു.

 

 

പാണ്ഡവ രാജകുമാരൻ പ്രക്ഷുബ്ധനായി, വിഷമിച്ചു, നിരാശനായി, നിരാശയുടെയും ആഗ്രഹത്തിന്റെയും പ്രബുദ്ധതയുടെയും പ്രവർത്തനത്തിന്റെയും ലക്ഷ്യങ്ങളുടെയും വ്യക്തതയോടെ. ലോകത്തിന്റെ മേലുള്ള ആധിപത്യത്തിന് ഒരു ആകർഷണവുമില്ലാത്തിടത്തോളം ലൗകിക മോഹങ്ങളിൽ നിന്ന് ചിതറിപ്പോയി. തന്റെ കർത്തവ്യമോ പ്രവർത്തനരീതിയോ എന്താണെന്ന് അയാൾക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അയാൾക്ക് ആശ്വാസവും ആശ്വാസവും ആവശ്യമായിരുന്നു, വെളിച്ചത്തിനായി കൊതിച്ചു, അരാജകത്വവും ആശയക്കുഴപ്പവും നിറഞ്ഞ ലൗകിക അന്വേഷണങ്ങളുടെ ഇരുണ്ട വൃത്തികെട്ട തുരങ്കത്തിൽ മുഴുകി.

 

 

 

 

ഉത്കണ്ഠയുടെയും പിരിമുറുക്കത്തിന്റെയും കാർമേഘങ്ങളാൽ ഒരുതരം ആത്മീയ വേദന അവനെ പിടികൂടിയിരുന്നു. അർജ്ജുനന്റെ ഉടനടി പ്രശ്‌നങ്ങൾക്ക് തൽക്ഷണ പരിഹാരം നൽകാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിൽ, ഉപനിഷത്തുകളുടെ ഗഹനമായ വിഷയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു പ്രബന്ധത്തിലേക്ക് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ വ്യാപൃതനായി, അത് മറികടക്കുമ്പോൾ, ദുരിതമനുഭവിക്കുന്ന ആത്മാവിന്റെ ഉന്നമനത്തിനും മോചനത്തിനുമുള്ള വഴിയല്ലാതെ മറ്റൊന്നും അവശേഷിക്കില്ല. പരമാധികാരമുള്ള ഈ പരമമായ അറിവ് നൽകാൻ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ തിരഞ്ഞെടുത്തു.

 

 

 

 

Bhagavad Gita Malayalam pdf Download

 

 

 

 

Bhagavad Gita Malayalam pdf

 

 

 

 

കുറിപ്പ്- ഈ വെബ്‌സൈറ്റിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും PDF പുസ്തകം, ഒരു PDF ഫയലിന് ഈ വെബ്‌സൈറ്റിന്റെ ഉടമയുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല, അത് ഞങ്ങളുടെ സെർവറിലേക്ക് അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

 

 

 

 

ഇത് വായനക്കാരെ സഹായിക്കുന്നതിനായി ഇന്റർനെറ്റിലെ ഓപ്പൺ സോഴ്‌സിൽ നിന്ന് എടുത്തതാണ്. ഈ വെബ്‌സൈറ്റിൽ നൽകിയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും PDF പുസ്തകങ്ങളിൽ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പ്രശ്‌നമുണ്ടെങ്കിൽ, ഞങ്ങൾക്ക് അവരെ newsbyabhi247@gmail.com എന്ന വിലാസത്തിൽ ബന്ധപ്പെടാം, നിങ്ങളുടെ വെബ്‌സൈറ്റിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ ആ പോസ്റ്റ് ഉടനടി നീക്കം ചെയ്യും.

 

 

 

 

നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ഇഷ്ടപെടുന്ന Bhagavad Gita Malayalam pdf സുഹൃത്തുക്കൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യും.

 

 

 

 

 

Leave a Comment

Advertisements